Never help a child with a task at which he feels he can succeed - Maria Montessori

Incontinentie *

IncontinentieOnderstaande video geeft meer informatie over incontinentie en de bijpassende producten hiervoor!
Bekijk onderstaande video voor meer info over incontinentie.