The mother's heart is the child's schoolroom. - Henry Ward Beecher

Incontinentie *

IncontinentieOnderstaande video geeft meer informatie over incontinentie en de bijpassende producten hiervoor!
Bekijk onderstaande video voor meer info over incontinentie.