Give a little love to a child, and you get a great deal back. - John Ruskin

Grenzen stellen

Zorgt voor veiligheid en structuur

grenzenstellenGrenzen stellen is de kinderen duidelijk maken aan welke regels ze zich moeten houden. Deze grenzen kunnen verschillen. Wat in het ene gezin toelaatbaar is, wordt in het andere gezin verboden. Regels en grenzen bieden kinderen een houvast. Ze bieden veiligheid en structuur. Een kind zoekt grenzen. Als het steeds de kans krijgt om ze te overschrijden, zoekt het nieuwe grenzen om te kunnen overschrijden: nog later in bed, nog meer snoep eten, …Kinderen die alles mogen of krijgen willen de baas zijn, huilen snel en worden sneller agressief. Ze worden onhandelbaar. Grenzen stellen geeft structuur aan kinderen. Structuur is heel belangrijk voor kinderen, het geeft hen rust en een gevoel van veiligheid.

 • Maak duidelijke regels, dus concrete afspraken
 • De eisen mogen niet te hoog maar ook niet te laag zijn
 • Stel niet te veel eisen en regels in een keer
 • Beide ouders moeten dezelfde regels hanteren
 • Zorg dat regels en grenzen consequent worden toegepast
 • Reageer meteen bij ongehoorzaamheid 
 • Zeg duidelijk neen en wat je niet goed vind
 • Leg uit waarom het niet mag
 • Nee blijft nee
 • Geef een alternatief
 • Als je kind boos word mag je niet in discussie treden of je standpunt blijven verdedigen
 • Toon begrip voor de kwaadheid van kind
 • Vergeet geen complimentjes te geven wanneer uw kind iets positief doet

baby-kids109.jpgbaby-kids110.jpgbaby-kids118.jpgbaby-kids23.jpgbaby-kids24.jpgbaby-kids33.jpgbaby-kids54.jpgbaby-kids57.jpgbaby-kids64.jpgbaby-kids68.jpgbabykids211.jpgtranen.jpg