There is no friendship, no love, like that of the parent for the child. - Henry Ward Beecher

Drukke kinderen

Zorg voor een positieve benadering

drukkekinderenDrukke kinderen krijgen vaak veel minder complimentjes.Toch is het ook voor drukke kinderen belangrijk dat ze steun en waardering krijgen. De meeste aandacht gaat vaak uit naar het lastige gedrag. Drukke kinderen hebben ook nood aan een positieve benadering.
Het leren omgaan met drukke kinderen gaat niet vanzelf. Druk gedrag is te beïnvloeden, maar er is wel veel tijd en geduld voor nodig. Dat komt omdat drukke kinderen veel tijd nodig hebben om te wennen aan veranderingen. En dan gaat het eerder om weken of maanden, dan om dagen.
Structuur is heel belangrijk voor drukke kinderen. Structuur geeft hen rust en een gevoel van veiligheid. Leiding en regelmaat hebben een goede invloed op het gedrag van drukke kinderen.

Enkele tips

 • Reageer positief als de kinderen iets willen vertellen, laten zien of vragen. Een knipoog of een glimlach kunnen al voldoende zijn voor een prettige sfeer.
 • Geef drukke kinderen opdrachtjes die ze aankunnen (tafel dekken, gras harken, boodschappen dragen). Toon waardering voor hun inzet.
 • Let op wat het kind goed doet. Geef onmiddellijk een complimentje, waarbij je het goede gedrag benoemt.
 • Probeer om iedere dag meer complimentjes te geven dan bestraffingen.
 • Zorg voor structuur: vaste tijdstippen voor opstaan, naar bed gaan, eten, spelen, televisiekijken en in bad gaan.
 • Een duidelijk dagritme is een belangrijke basis voor structuur.
 • Geef het kind een overzichtelijke speelplek en een overzichtelijke keuze uit speelgoed. Een vaste plaats voor alle spullen geeft rust en duidelijkheid.
 • Geef iedereen een vaste plaats aan tafel
 • Zorg voor een eenvoudige en rustige inrichting van je huis.
 • Wees kritisch bij televisie kijken. Sommige programma’s en reclames zorgen voor onrust en drukte.
 • Maak belangrijkste regels op voor je kind. Teveel regels zijn verwarrend. Maak daarom keuzes.
 • Nee is nee; ja is ja. Ouders moeten zich houden aan de regels en regels moeten duidelijk zijn.
 • Geef uitleg bij de regels. Zo krijgt het kind besef van waarden en normen. Je moet bijvoorbeeld na het spelen je speelgoed opruimen omdat je anders niets terug kunt vinden.
 • Vraag één ding tegelijk. Zorg daarbij voor oogcontact met het kind. Geef korte heldere eisen.
 • Herhaal de regels vaak en beloon het kind als het zich aan die regels kan houden. Bij drukke kinderen dringen regels langzaam door.
 • Begeleid jonge kinderen met het spelen.
 • Grijp niet meteen in als het niet soepel loopt. Wacht af of ze zelf tot een oplossing komen.
 • Blijf onpartijdig bij ruzies tussen kinderen. Een druktemaker gelijk geven omdat die anders de boel op stelten zet, is niet eerlijk.
 • Let bij het uitpraten op dat de kinderen met elkaar praten en niet via jou. Laat de kinderen dus ook niet jou aankijken, maar elkaar.
 • Begin uitnodigend, niet beschuldigend. Bijvoorbeeld: wat is er aan de hand volgens jullie, in plaats van: wie is er begonnen?
 • Beloon kinderen op momenten dat ze samen zitten en spelen.
 • Zorg dat je kind in de gaten heeft als je iets van hem wil. Noem zijn naam en zorg dat hij je aankijkt als je iets vraagt.
 • Oogcontact is heel belangrijk als je aan een kind iets duidelijk wil maken.
 • Loop niet weg als je een vraag gesteld hebt. Blijf bij de kinderenen help.
 • Als je kind niet luistert, laat dan merken dat je boos bent en zeg waarom.
 • Maak duidelijk dat je bepaald gedrag niet accepteert.
 • Straffen heeft het meeste effect als het onmiddellijk gebeurt en beperkt is in duur.
 • Gebruik het time-out principe. Zet het kind even apart in een rustige ruimte als het te druk of te opgewonden is om te kunnen luisteren.
 • Beloon en moedig aan als er op de vraag wordt ingegaan.
 • Zorg dat de kinderen niet te lang moeten stilzitten. Zorg voor speelgoed of een leesboek om tijd te overbruggen.
 • Spreek een beloning af als de afspraken nagekomen zijn.
 • Omschrijf duidelijk de voorwaarden om een beloning te verkrijgen.
 • Gaat het toch mis, zoek dan even een rustig hoekje op en laat het kind tot rust komen.
 • Berisp het kind nooit aan in bijzijn van de hele familie of vriendjes, dat schept vertrouwen.